CZECHO-SLOVAK PATHOLOGY (ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE)

OFFICIAL WEBSITE OF THE JOURNAL OF THE CZECH AND SLOVAK SOCIETIES OF PATHOLOGY

Current Issue:
Current Issue
česká verze

eSupplements

Czecho-Slovak Pathology

2011 - Volume 47 - Suppl 2
Recommended treatment procedures in haematology

Download: Suppl 2Open AccessTable of Contents

Acute leukaemia
Čermák J.
page 5
Acute lymphoblastic leukaemia
Doubek M., Šálek C., Mayer J.
pages 6-9
Acute myeloid leukaemia
Maaloufová-Soukupová J., Žák P.
pages 11-14
Acute promyelocytic leukaemia
Kořistek L.
pages 15-16
Chronic myeloid leukaemia
Klamová H., Voglová J.
pages 17-20
Chronic lymphocytic leukaemia (CLL)
Kozák T.
pages 22-24
Malignant lymphomas
Trněný M.
pages 25-29
Myeloma
Hájek R:
pages 31-37
Myelodysplastic syndroma
Čermák J., Jonášová A. and Czech MDS Group
pages 38-44
Declaration. Czech hemophilic program.
Čermák J., Kvasnička J., Starý J., Malý J., Salaj P., Penka M.
pages 46-48
Haemophilia
Salaj P., Smejkal P., Komrska V., Blatný J., Penka M.
pages 49-51
Imunite trombocytopenia
Červinek L., Hluší A., Kozák T.
pages 52-59

Back to list of eSupplements

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu