CZECHO-SLOVAK PATHOLOGY (ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE)

OFFICIAL WEBSITE OF THE JOURNAL OF THE CZECH AND SLOVAK SOCIETIES OF PATHOLOGY

Current Issue:
Current Issue
česká verze

eSupplements

Czecho-Slovak Pathology

2012 - Volume 48 - Suppl 3
Neurodegenerative Disorders: Review of Current Classification and Diagnostic Neuropathological Kriteria

Download: Suppl 3Open AccessTable of Contents


Back to list of eSupplements

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu