CZECHO-SLOVAK PATHOLOGY (ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE)

OFFICIAL WEBSITE OF THE JOURNAL OF THE CZECH AND SLOVAK SOCIETIES OF PATHOLOGY

Current Issue:
Current Issue
česká verze

eSupplements

Czecho-Slovak Pathology

2022 - Volume 58 - Suppl 1
Histopathological diagnosis of colitis: differential diagnosis and interpretation

Download: Suppl 1Open AccessTable of ContentsAttachments

eSupplementum (530 kB)


Back to list of eSupplements

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu