ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Česko-slovenská patologie
Czecho-Slovak Pathology

Odborný časopis České společnosti patologů ČLS JEP a Slovenskej spoločnosti patológov SLS. V tištěné verzi vychází společně s časopisem Soudní lékařství - časopisem České a slovenské společnosti soudního lékařství a toxikologie.

VYDÁVÁ: © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně ve spolupráci s Českou patologií, o.s.
Časopis vychází 4krát ročně.
ISSN (Print) 1210-7875, ISSN (On-line) 1805-4498
Registrační značka MK ČR E4905.

Indexed in MEDLINE,
Index Medicus, EBSCO-MEDLINE Complete, Biological Abstracts, Chemical Abstracts
Bibliographia medica Čechoslovaca (BMČ)
Časopis je indexován v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum a vývoj ČR

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu