ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Redakční rada

ŠÉFREDAKTOR

Prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.
Ústav patologie a molekulární medicíny
2. LF UK a FN v Motole, Praha

ZÁSTUPCE ŠÉFREDAKTORA

MUDr. Marián Švajdler ml., Ph.D.
Šiklův ústav patologie
LF UK, Plzeň

VÝKONNÝ REDAKTOR

MUDr. Jaromír Háček
Ústav patologie a molekulární medicíny
2. LF UK a FN v Motole, Praha

EDITOŘI

MUDr. Magdaléna Daumová, Ph.D.
Šiklův ústav patologie LF UK, Plzeň

MUDr. Ondřej Fabián
Ústav patologie a molekulární medicíny 3. LF UK a TN, Praha
Pracoviště klinické a transplantační patologie, IKEM, Praha

Doc. MUDr. Tomáš Jirásek, Ph.D.
Oddělení patologie, Krajská nemocnice Liberec

Doc. MUDr. Kristýna Němejcová, Ph.D.
Ústav patologie 1. LF UK a VFN, Praha

REDAKČNÍ RADA

Prof. MUDr. A. Böör, CSc.
Ústav patológie LF UPJŠ, Košice

Prof. MUDr. Ľ. Danihel, CSc.
Ústav patológie LF UK, Bratislava

Doc. MUDr. D. Daniš, CSc.
Ústav patológie, Dérerova NsP, Bratislava

Prof. MUDr. P. Dundr, Ph.D.
Ústav patologie 1. LF UK a VFN, Praha

Prof. MUDr. J. Dušková, CSc., F.I.A.C.
Ústav patologie 1. LF UK a VFN, Praha

Prof. MUDr. J. Ehrmann, Ph.D.
Ústav patologie a Laboratoř molekulární patologie LF UP a FN, Olomouc

Prof. MUDr. M. Hermanová, Ph.D.
I.patologicko-anatomický ústav LF MU a FN u sv. Anny, Brno

Prof. MUDr. R. Kodet, CSc.
Ústav patologie a molekulární medicíny
2. LF UK a FN v Motole, Praha

Doc. MUDr. L. Křen, Ph.D.
Ústav patologie, FN Brno

Prof. MUDr. V. Mandys, CSc.
Ústav patologie 3. LF UK a FNKV, Praha

Prof. MUDr. M. Michal
Šiklův ústav patologie LF UK, Plzeň

Prof. MUDr. L. Plank, CSc.
Ústav patol. anatómie LJF UK a MFN, Martin

Prof. MUDr. C. Povýšil, DrSc.
Ústav patologie 1. LF UK a VFN, Praha

Prof. MUDr. A. Ryška, PhD.
Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové

Prof. MUDr. A. Skálová, CSc.
Šiklův ústav patologie LF UK, Plzeň

Prof. MUDr. I. Šteiner, CSc.
Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové

MUDr. M. Zámečník
Medicyt, s.r.o., Trenčín

International members of the Editorial Board

Prof. N.V. Adsay, M.D.
Department of Pathology, Emory University School of Medicine
Atlanta, GA, USA.

Prof. M. B. Amin, M.D.
Department of Pathology & Laboratory Medicine, Cedars-Sinai Medical Center
Los Angeles, CA, USA

Prof. Y. Collan, M.D., Dr. Med. Sci, FRCPath.
University of Turku, Department of Pathology
Turku, Finland

Prof. D. Gratzinger, M.D, Ph.D.
Dept. of Phatology, Stanford University
Palo Alto, CA, USA

Prof. A. Matolcsy M.D., Ph.D., D.Sc.
1st Department of Pathology and Experimental Cancer Research, Semmelweis University,
Faculty of Medicine, Budapest, Hungary

Prof. Dr. med. G. Seitz
Institut für Pathologie, Klinikum Bamberg
Bamberg, Germany

Prof. S. Suster, M.D.
Department of Pathology & Laboratory Medicine, Medical College of Wisconsin
Milwaukee, WI, USA

Prof. Dr. med. habil. Dr. med. M. Vieth
Institut für Pathologie, Klinikum Bayreuth
Bayreuth, Germany

Prof. H. Vogel, MD
Dept. of Pathology, Stanford University
Palo Alto, CA, USA

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu