ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Profil časopisu

Česko-slovenská patologie byla založena prof. B. Bednářem v roce 1965. Časopis Soudní lékařství se k ní připojil svým 10. ročníkem.
Časopis Česko-slovenská patologie publikuje původní vědecké práce, kazuistiky, přehledná sdělení z oblasti diagnostické i experimentální patologie, zprávy o činnosti odborné společnosti, recenze knih, kapitoly z dějin oboru, dopisy redakci a osobní zprávy. Časopis Česko-slovenská patologie publikuje práce v českém, slovenském a anglickém jazyce.
Původní vědecké práce a kazuistiky jsou v časopise Česko-slovenská patologie kromě tištěné formy publikovány také elektronicky na www stránkách časopisu ve formě Open Access (volně přístupné články).

VYDÁVÁ: © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně ve spolupráci s Českou patologií, o.s.
Časopis vychází 4krát ročně.
ISSN 1210-7875
Registrační značka MK ČR E4905.

Indexed in MEDLINE, Index Medicus,
Biological Abstracts, Chemical Abstracts
Bibliographia medica Čechoslovaca (BMČ)

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu