ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Kontakty

ADRESY PRO DORUČOVÁNÍ RUKOPISŮ:

Pro Česko-slovenskou patologii:

Prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.,
Ústav patologie a molekulární medicíny, 2. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5.
E-mail: editor@CSpatologie.cz

Pro Soudní lékařství:

Prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.,
Ústav soudního lékařství, Tvrdého 2a, 662 99 Brno.
E-mail: hirt@fnusa.cz
Správa www stránek
MUDr. Jaromír Háček, výkonný redaktor časopisu
Ústav patologie a molekulární medicíny, 2. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5.
E-mail: hacek@CSpatologie.cz
Internetový servis
MUDr. Marek Uhrin
E-mail: uhrin@uhrin.cz
Společnost českých patologů ČLS JEP
WWW: http://www.patologie.info
Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
WWW: http://www.cls.cz
ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu