ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Inzerce a předplatné


Inzerce

Informace o podmínkách inzerce v časopise poskytuje a objednávky přijímá
Česká patologie o.s.
tel.: 251 566 585
e-mail: tiskarnaprager@prager-print.cz
Informace o podmínkách inzerce na internetových stránkách poskytuje a objednávky přijímá
MUDr. Marek Uhrin
Boleslavova 148, 500 08 Hradec Králové 8
e-mail: uhrin@uhrin.cz


Předplatné

Vychází 4krát ročně.

Předplatné na rok 544,- Kč
Jednotlivé číslo 136,- Kč

Informace o předplatném podává a objednávky českých předplatitelů přijímá:

Pro Českou republiku:
Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP
Sokolská 31, 120 26 Praha 2
tel.: +420 296 181 805 – Jana Spalová
e-mail: spalova@cls.cz
Pro Slovenskou republiku:
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.,
oddelenie inej formy predaja, P.O.Box 183, Vajnorská 137, 830 00 Bratislava 3
tel.: +421 2 444 588 21, +421 2 444 427 73, +421 2 444 588 16
fax: +421 2 444 588 19
e-mail: predplatne@abompkapa.sk
Zahraničí (kromě SR):
Myris Trade s. r. o., V Štíhlách 1311/3, P. O. Box 2, 142 01 Praha 4
e-mail: myris@myris.cz
ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu