ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Archiv čísel

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Česko-slovenská patologie

Leden 2009 - Ročník 45 - Číslo 1
strany: 1-26Obsah čísla

PůVODNí čLáNKY
Histologická diferenciální diagnostika hydatidózních mol a hydropických abortů
Zavadil M., Feyereisl J., Hejda V., Krofta L., Šafář P.
strany 3-8
Abstrakt
Karcinom z Merkelových buněk – imunohistologická studie v souboru 11 pacientů
Jirásek T., Matěj R., Pock L., Knotková I., Mandys V.
strany 9-13
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Možnosti diagnostiky celiakie v bioptickej praxi
Makovický Pe., Makovický Pa., Maxová M.
strany 14-18
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Postradiačná dediferenciácia meningeómu do chondroblastického osteosarkómu
Švajdler M. ml., Bohuš P., Rychlý B., Šulla I., Moram M.
strany 20-23
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
JAKá JE VAšE DIAGNòZA?
Kodetová D.
strany 19, 23
OSOBNí ZPRáVY
Goodbye, Bernie!
Ryška A.
strany 24-25
In memoriam profesor Jan Buček
Habanec B.
strana 25
JAK SE VáM LíBí?
Daum O.
strana 26

Zpět do archivu (na přehled čísel)

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu