ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Archiv čísel

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Česko-slovenská patologie

Duben 2009 - Ročník 45 - Číslo 2
strany: 27-54Obsah čísla

PřEHLEDOVé čLáNKY
Co je nového v diagnostice a klasifikaci karcinomu prsu
Ryška A., Laco J., Hornychová H., Hovorková E., Melichar B.
strany 29-34
Abstrakt
PAG: Možný nádorový supresor a jak to bylo na počátku. Od imunní signalizace k nádorové transformaci
Švec A.
strany 35-39
Abstrakt
PůVODNí čLáNKY
Imunohistochemická detekcia proteínu ZAP-70 a jej význam v diagnostike B-CLL
Urbánová A., Janega P., Masárová K. , Štefániková Z., Babál P.
strany 40-45
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Naše zkušenosti s metodou fluorescenční in situ hybridizace při detekci uroteliálního karcinomu
Vít V., Pacík D., Čermák A., Falková I., Šmardová J., Hrabálková R.,
strany 46-49
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Vzestup incidence tyreoidálního karcinomu dětí a dospívajících v důsledku havárie v jaderné elektrárně Černobyl: Možné příčiny nadhodnocení
Jargin S.V.
strany 50-52
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
OSOBNí ZPRáVA
In memoriam Ladislav Sokol
Šteiner I.
strana 45
JAKá JE VAšE DIAGNòZA?
Nová M., Ryška A.
strany 49, 53
JAK SE VáM LíBí?
Sokol L., Kudělka L.
strana 54

Zpět do archivu (na přehled čísel)

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu