ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Archiv čísel

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Česko-slovenská patologie

Červenec 2009 - Ročník 45 - Číslo 3
strany: 55-90Obsah čísla

PřEHLEDOVý čLáNEK
Neuroendokrinní nádory trávicího ústrojí – historie a současnost
Mandys V.
strany 57-63
Abstrakt
PůVODNí čLáNKY
Systémové amyloidózy v biopsiích ledvin
Bauerová L., Honsová E., Ryšavá R., Povýšil C.
strany 64-68
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Angiosarkom příušní žlázy
Mačák J., Skálová A.
strany 69-71
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Retiformný hemangioendotelióm u 8-ročného dievčaťa – kazuistika
Kajo K., Macháleková K., Pauer M.
strany 72-74
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Folliculitis perforans. Kazuistický prípad a diferenciálna diagnostika choroby
Adamicová K., Fetisovová Ž., Výbohová D., Mellová Y., Chromej I.
strany 75-78
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Recidiva mucinózního karcinomu kůže napodobující primární mucinózní karcinom příušní slinné žlázy: popis diagnosticky obtížného případu
Laco J., Šimáková E., Svobodová J., Ryška A.
strany 79-82
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
JAKá JE VAšE DIAGNòZA?
Mačák J.
strany 83, 89
DOPIS REDAKCI
Jak v praxi zlepšit diagnostiku systémových amyloidóz
Honsová E.
strany 85-87
OSOBNí ZPRáVA
Doc. MUDr. Viera Povýšilová, CSc. - ohlédnutí za životní dráhou
Kodet R.
strana 88
JAK SE VáM LíBí?
Dušková J.
strana 90

Zpět do archivu (na přehled čísel)

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu