ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Archiv čísel

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Česko-slovenská patologie

Říjen 2009 - Ročník 45 - Číslo 4
strany: 91-120Obsah čísla

VODNíK
Pláč českého jazyka
Šteiner I.
strana 93
PřEHLEDOVý čLáNEK
Nové aspekty patobiologie nádorů
Ludvíková M., Pešta M., Holubec L. jr., Kalfeřt D.
strany 94-99
Abstrakt
PůVODNí čLáNKY
Detekcia regulačného proteínu p16/INK4A v dysplastickom dlaždicovom epiteli krčka maternice ako diagnostický nástroj prevencie karcinómu
Rajčáni J., Adamkov M., Hybenová J., Moráveková E., Lauko L.,
strany 101-107
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Mammaglobin immunostaining in the differential diagnosis between cutaneous apocrine carcinoma and cutaneous metastasis from breast carcinoma
Fernandez-Flores A.
strany 108-112
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Nezvyčajná klinická prezentácia pečeňového yolk sac tumoru v periapendikálnej oblasti. Kazuistika a prehľad literatúry
Kajo K., Macháleková K., Laca Ľ.
strany 113-116
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Kongenitální epulis z granulárních buněk: popis případu
Laco J.
strany 117-119
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
JAKá JE VAšE DIAGNòZA?
Sychrová P., Rydlová M.
strany 100, 119
HISTORIE PATOLOGIE
Prof. Hlava v Pardubicích
Vostatek M.
strana 112
JAK SE VáM LíBí?
Ryšková Z.
strana 120

Zpět do archivu (na přehled čísel)

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu