ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Archiv čísel

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Česko-slovenská patologie

Leden 2008 - Ročník 44 - Číslo 1
strany: 1-26Obsah čísla

VODNíK
Šteiner I., Ryška A.
strana 3
PřEHLEDOVý čLáNEK
Lékové postižení jater – současný stav problematiky se zaměřením na morfologický obraz
Ehrmann J., Strojil J.
strany 4-7
Abstrakt
PůVODNí čLáNKY
ASCUS (atypické buňky) v atrofii
Dušková J., Drozenová, J., Hajná R.
strany 9-14
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Histopatologická diagnostika celiakie u dospelých s funkčným dyspeptickým syndrómom
Makovický P., Makovický P., Greguš M., Klimik M., Zimmermann M.
strany 16-19
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Primární synoviální sarkom ledviny – popis 2 případů
Drozenová J., Povýšil C., Tvrdík D., Babjuk M., Hanuš T.
strany 20-22
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
HISTORIE PATOLOGIE
Rokitanský o ateroskleróze
Šteiner I., Laco J.
strany 23-24
Abstrakt
JAKá JE VAšE DIAGNòZA?
Tyčová V., Tachecí I.
strany 15, 25
JAK SE VáM LíBí?
Koďousek R.
strana 26

Zpět do archivu (na přehled čísel)

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu