ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Archiv čísel

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Česko-slovenská patologie

Červenec 2008 - Ročník 44 - Číslo 3
strany: 51-86Obsah čísla

VODNíK
Ryška A.
strana 53
PřEHLEDOVý čLáNEK
Trombotické mikroangiopatie: trombotická trombocytopenická purpura (TTP) a hemolyticko-uremický syndrom (HUS). Morfologie, diferenciální diagnóza a patogeneze
Honsová E.
strany 54-58
Abstrakt
PůVODNí čLáNKY
Exprese S-100 proteinu v osteogenních nádorech a tumoriformních osteoplastických lézích
Povýšil C., Kaňa R., Horák M.
strany 59-61
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Výskyt myelofibrózy a jej význam pri bioptickej diagnostike esenciálnej trombocytémie
Marcinek J., Plank L., Szépe P., Balhárek T.
strany 62-66
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Molekulární diagnostika Ewingova sarkomu: porovnání RT-PCR a FISH metod pro tkáně zalité do parafinu
Berková A., Dundr P., Povýšil C., Melčáková Š., Tvrdík D.
strany 67-70
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Listeria monocytogenes jako příčina spontánního abortu – popis tří případů
Ježová M., Múčková K., Koukalová P.
strany 71-74
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Obrovskobunkový fibroblastóm u 62-ročného muža. Kazuistika
Zámečník M., Chlumská A.
strany 75-78
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Exprese CD34 a CD117 v nádoru z juxtaglomerulárních buněk ledviny
Pavlovský Z., Habanec B., Feit J., Křen L., Čech S., Charvátová M.
strany 81-83
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
JAKá JE VAšE DIAGNòZA?
Ryška A.
strany 79, 85
JAK SE VáM LíBí?
Hovorková E.
strana 86

Zpět do archivu (na přehled čísel)

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu