ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Archiv čísel

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Česko-slovenská patologie

Říjen 2008 - Ročník 44 - Číslo 4
strany: 87-116Obsah čísla

VODNíK
Šteiner I.
strana 89
PřEHLEDOVý čLáNEK
Co je nového v patologii štítné žlázy
Ryška A.
strany 90-95
Abstrakt
PůVODNí čLáNKY
Na raftu a na membráně. Jedna zkušenost z biologie lymfoproliferativních onemocnění
Švec A.
strany 96-99
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Dlaždicobuněčný karcinom kůže různého stupně – rozdíly v expresi CD10
Fernandez-Flores A.
strany 100-102
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Exprese galektinu-3, cytokeratinu 19, neural cell adhesion molecule a E-cadherinu ve variantách papilárního karcinomu štítné žlázy
Laco J., Ryška A., Čáp J., Čelakovský P.
strany 103-107
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
JAKá JE VAšE DIAGNòZA?
Fabian P.
strany 110, 115
HISTORIE PATOLOGIE
Heřman Šikl (1888 –1955)
Betlach J.
strany 108-109
OSOBNí SDěLENí
Významné životní výročí prof. MUDr. Aleny Linhartové, DrSc.
Fakan F., Mukenšnabl P.
strana 111
Jiří Kudrmann osmdesátiletý
Dušková J.
strana 112
MUDr. Vladimír Zeman, CSc., emeritní primář, osmdesátníkem
Kodet R.
strana 113
JAK SE VáM LíBí?
Kellner U.
strana 116

Zpět do archivu (na přehled čísel)

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu