ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Archiv čísel

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Česko-slovenská patologie

Leden 2007 - Ročník 43 - Číslo 1
strany: 1-36Obsah čísla

VODNíK
Šteiner I., Ryška A.
strany 3-4
PřEHLEDOVý čLáNEK
Patologie oběhového systému – nové poznatky
Šteiner I.
strany 5-11
Abstrakt
PůVODNí čLáNKY
Vyšetření sentinelových uzlin u karcinomu prsu pomocí rychlé peroperační biopsie a imunohistochemie v sériových řezech
Vážan P., Velecký J., Gatěk J.
strany 13-17
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Perivascular Epithelioid Cell Tumor (PEComa) pečene: Popis prípadu a prehľad literatúry
Švajdler M. ml., Bohuš P., Goč V., Tkáčová V.
strany 18-22
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Hodgkinův lymfom žaludku – kazuistika
Peňázová M., Dědič K., Ryška A.
strany 23-26
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Sarkoidóza indukovaná interferonem: komplikace léčby hepatitidy C. Kazuistika
Honsová E., Sticová E., Šperl J.
strany 27-30
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Patologie a eschatologie
Betlach J.
strany 31-32
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
JAKá JE VAšE DIAGNòZA?
Kašparová P.
strany 12, 33
JAK SE VáM LíBí?
Všetečková J., Šepsová B.
strana 36

Zpět do archivu (na přehled čísel)

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu