ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Archiv čísel

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Česko-slovenská patologie

Duben 2007 - Ročník 43 - Číslo 2
strany: 37-75Obsah čísla

PřEHLEDOVý čLáNEK
Ne-hodgkinské lymfomy. (Od Rappaporta po WHO 2001 a dnešek)
Mačák J., Plank L.
strany 39-49
Abstrakt
PůVODNí čLáNKY
Angiogeneze v kostní dřeni u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií
Kašparová P., Smolej L.
strany 50-58
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Kožný angiosarkóm vzniknutý po chirurgickom konzervatívnom zákroku a následnej rádioterapii pre karcinóm prsníka – kazuistika
Kajo K., Lúčan J., Macháleková K., Beratšová Z.
strany 59-63
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Problematika vhodnosti laserového odběru pigmentových kožních lézí: kazuistika minimálně deviovaného melanomu
Dvořáčková J., Štěrba J., Čeganová L., Čegan M., Tichý M.,
strany 64-67
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Extrapleurální solitární fibrózní tumor napodobující laterální krční cystu – kazuistika
Laco, J., Šimáková, E., Slezák, R., Tuček, L.
strany 68-72
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
JAKá JE VAšE DIAGNòZA?
Tomšová M.
strany 58, 73-74
JAK SE VáM LíBí?
Bura A., Kolářová L., Koďousek R.
strana 75

Zpět do archivu (na přehled čísel)

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu