ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Archiv čísel

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Česko-slovenská patologie

Červenec 2007 - Ročník 43 - Číslo 3
strany: 77-118Obsah čísla

PřEHLEDOVý čLáNEK
Neuropatologie glioneuronálních lézí mozku spojených s farmakorezistentní epilepsií
Zámečník J.
strany 79-85
Abstrakt
PůVODNí čLáNKY
Exprese E-cadherinu a c-erbB-2/HER-2/neu onkoproteinu v málo diferencovaných karcinomech prsu
Turashvili G., Bouchalova K., Bouchal J., Kolar Z.
strany 87-92
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Případ excesivní autofagocytózy s multiorgánovým postižením a nízkou klinickou penetrancí
Sikora J., Dvořáková L., Vlášková H., Stolnaja L., Betlach J.,
strany 93-103
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Pleomorfní epiteloidní a světlobuněčný maligní tumor dělohy s myoidní a melanocytární diferenciací - leiomyosarkom nebo PECom? Kazuistika a přehled literatury
Kinkor Z., Hes O.
strany 103-108
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Blochov–Sulzbergov syndróm v patológii
Adamicová K., Fetisovová Ž., Máliš V., Málišová S
strany 109-113
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
HISTORIE PATOLOGIE
Pitva Reinharda Heydricha
Šteiner I.
strany 114-116
Abstrakt
JAKá JE VAšE DIAGNòZA?
Tyčová V., Kašparová P.
strany 86-117
JAK SE VáM LíBí?
Fejtová S.
strana 118

Zpět do archivu (na přehled čísel)

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu