ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Archiv čísel

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Česko-slovenská patologie

Říjen 2007 - Ročník 43 - Číslo 4
strany: 119-162Obsah čísla

PřEHLEDOVý čLáNEK
Mezenchymálne tumory adnex a tela maternice. Selektovaný prehľad
Zámečník M.
strany 121-134
Abstrakt
Intratubulární germinální neoplazie – přehled problematiky s přihlédnutím ke klasifikaci WHO 2004
Hes O., Michal M., Hora M.
strany 136-140
Abstrakt
PůVODNí čLáNKY
Histopatologické změny u gastroezofageální refluxní nemoci. Studie souboru bioptických a autoptických případů
Chlumská A., Boudová L., Beneš Z., Zámečník M.
strany 142-147
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Maligní fibrózní histiocytom příušní slinné žlázy
Mačák J., Šmardová J., Zavřelová I., Vránová V., Kuglík P
strany 148-152
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Paragangliom mezenteria – kazuistika
Švajdler M. ml., Bohuš P, Závacký P., Voľanská M., Repovský A., Juskaničová E.
strany 153-156
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
HISTORIE PATOLOGIE
Nařízení C. Kr. místodržitele pro Čechy
Betlach J.
strany 157-158
JAKá JE VAšE DIAGNòZA?
Hatlová J., Ryška A.
strany 141, 159-160
JAK SE VáM LíBí?
Tyčová V.
strana 162

Zpět do archivu (na přehled čísel)

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu