ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Archiv čísel

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Česko-slovenská patologie

Leden 2006 - Ročník 42 - Číslo 1
strany: 1-48Obsah čísla

VODNíK
Šteiner I.
strana 3
PřEHLEDOVý čLáNEK
Jak diagnostikovat adenom z pylorických žlázek?
Vieth M., Vogel C., Kushima R., Borchard F., Stolte M.
strany 4-7
Abstrakt
PůVODNí čLáNKY
Lidské embryonální tkáně všech tří zárodečných listů mohou exprimovat CD30 antigen. Imunohistochemická studie 30 plodů z léčebných potratů v 8.–16. týdnu gestace
Tamiolakis D., Maroulis G., Simopoulos C., Verettas D., Papadopoulos N., Venizelos J., Lambropoulou M., Koutsougeras G., Karpouzis A., Kouskoukis C.
strany 9-15
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Exprese matrixových metaloproteináz 3, 10 a 11 (stromelyzinů 1, 2 a 3) a matrixové metaloproteinázy 7 (matrilyzinu) nádorovými buňkami u nemalobuněčných plicních karcinomů. Klinickopatologické studie
Křen L., Goncharuk V. N. , Křenová Z., Stratil D., Hermanová M., Skřičková J., Sheehan C. E., Ross J. S.
strany 16-19
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Prekurzorové léze karcinomu děložního čípku: korelace cytologických a histologických nálezů s výsledkem HPV testu
Drozenová J., Drážďáková M., Povýšil C., Dušková J.
strany 20-23
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Stará úskalí diagnostiky tyreoidálních novotvarů z pohledu nové (2004) WHO klasifikace
Dušková J.
strany 24-28
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Histologické nálezy u subantrální augmentace (sinus lift)
Kohout A., Šimůnek A., Kopecká D.
strany 29-33
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Izolovaná lymfadenopatie jako první projev systémové mastocytózy – popis dvou případů
Kinkor Z., Šíma R., Skálová A., Boudová L., Peková S., Dvořáková D., Dědič K., Kracík M., Janoušek M., Michal M.
strany 34-38
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Maligní fibrózní histiocytom prsu – popis 2 případů
Pavlovský Z., Jandáková E., Stratil D., Hotárková S.
strany 39-42
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
K perspektívam pregraduálnej výučby patológie na lekárskych fakultách
Böör, A., Jurkovič, I.
strany 43-45
JAKá JE VAšE DIAGNòZA?
Janková J., Ehrmann J.
strany 8, 46
JAK SE VáM LíBí?
Jeníková Z., Šenk J.
strana 48

Zpět do archivu (na přehled čísel)

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu