ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Archiv čísel

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Česko-slovenská patologie

Duben 2006 - Ročník 42 - Číslo 2
strany: 49-96Obsah čísla

VODNíK
Ryška A.
strana 51
PůVODNí čLáNKY
Inverzní vztah mezi expresí antigenu HLA-DR a pozitivitou lymfocytární populace v normální sliznici, tubovilózním adenomu a invazivním karcinomu tlustého střeva
Tamiolakis, D., Venizelos, I.
strany 52-58
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Diagnostika adnexálnych tumorov kože
Adamicová K., Fetisovová Ž., Mellová Y., Výbohová D.
strany 59-65
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Nemoc s argyrofilními zrny: kazuistické sdělení prvních dvou případů diagnostikovaných v ČR a přehled literatury
Matěj R., Koukolík F.
strany 66-70
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Mamárny karcinóm s osteoklastoidnými obrovskými bunkami – opis dvoch prípadov
Kajo, K., Macháleková, K., Kviatkovská, Z.
strany 71-75
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Subakutní angiohypertrofická myelomalacie Foix-Alajouanine – raritní jednotka?
Čegan M., Čeganová L., Štěrba J., Dvořáčková J., Ehrmann J., Koďousek R.
strany 76-80
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Dediferencovaný zmiešaný stromálny-hladkosvalový tumor maternice. Popis prípadu
Zámečník M., Staník M.
strany 81-85
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Epiteloidný hemangióm nohy
Švajdler M. ml., Bohuš P., Baumöhlová H., Sokol L., Bielek J.
strany 86-90
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Tumoriformní endometrióza močového měchýře v pokročilém těhotenství
Zavadil M., Feyreisl J., Krofta L., Jarolím L.
strany 91-94
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
JAKá JE VAšE DIAGNòZA?
Křen L., Pavlovský Z., Múčková K., Smrčka M.
strany 65, 95
JAK SE VáM LíBí?
Rudolf E., Kohout A.
strana 96

Zpět do archivu (na přehled čísel)

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu