ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Archiv čísel

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Česko-slovenská patologie

Červenec 2006 - Ročník 42 - Číslo 3
strany: 113-156Obsah čísla

PůVODNí čLáNKY
Angiogeneze v kostní dřeni pacientů s plazmocytárním myelomem jako ukazatel biologického chování
Tichá V., Tichý M., Ščudla V., Kolář Z.
strany 115-119
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Využití imunohistochemie v diferenciální diagnostice nádorů štítné žlázy s folikulárními rysy
Laco J., Ryška A.
strany 120-124
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Proliferační a apoptotické znaky u karcinomu prostaty ve vztahu k androgenovému receptoru
Dvořáčková J., Čeganová L., Štěrba J., Nedbálek A., Kolář Z.
strany 125-129
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Problematika molekulárně genetického stanovení prognostických faktorů u karcinomu prostaty: pilotní studie
Dvořáčková J., Uvírová M.
strany 130-132
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Sesilní „serrated“ adenomy tlustého střeva
Chlumská A., Boudová L., Zámečník M.
strany 133-138
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Leiomyom gastrointestinálního traktu s intracytoplazmatickými inkluzními tělísky. Popis tří případů
Dundr P., Povýšil C., Tvrdík D.
strany 139-144
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Tzv. „uterine tumor resembling ovarian sex cord tumor“ (UTROSCT). Popis prípadu s nálezom podporujúcim neoplastický pôvod intratumorálnych myoidných buniek
Zámečník M., Staník M.
strany 145-149
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Low grade myofibroblastický sarkom: Kazuistika
Laco J., Šimáková E., Slezák R., Tuček L., Mottl R., Špaček J., Ryška A.
strany 150-153
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
JAKá JE VAšE DIAGNòZA?
Nová M., Hadži-Nikolov D.
strany 129, 154
JAK SE VáM LíBí?
Ryška A.
strana 156

Zpět do archivu (na přehled čísel)

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu