ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Archiv čísel

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Česko-slovenská patologie

Říjen 2006 - Ročník 42 - Číslo 4
strany: 173-202Obsah čísla

PůVODNí čLáNKY
Granulomatózní myopatie u pacientů se sarkoidózou a myasthenia gravis
Zámečník J., Ambler Z., Ehler E., Šimková L., Mazanec R., Schützner J.
strany 175-181
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Lipomatózní hypertrofie mezisíňového srdečního septa
Laco J., Šteiner I., Tomšová M.
strany 182-185
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Benigní vřetenobuněčný stromální tumor prsu podobný schwannomu u 81letého muže – kazuistika
Kinkor Z., Havlíček F., Michal M.
strany 186-190
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Primitivní nonneurální nádor kůže z granulárních buněk (kazuistika)
Betlach J., Kohout A., Špaček J.
strany 191-193
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Pneumatosis cystoides intestini caeci - pseudotumor zjištěný při pitvě
Peychl L.
strany 194-196
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
JAKá JE VAšE DIAGNòZA?
Laco J.
strany 181, 199-200
OSOBNí SDěLENí
Profesor Josef Stejskal 80 letý
Kodet R.
strana 197
Vzpomínka na prof. Blahoslava Bednáře
Mandys V.
strany 197-198
JAK SE VáM LíBí?
Němec J.
strana 202

Zpět do archivu (na přehled čísel)

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu