ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Archiv čísel

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Česko-slovenská patologie

Leden 2005 - Ročník 41 - Číslo 1
strany: 1-48Obsah čísla

VODNíK
Šteiner I., Ryška A.
strana 3
Budoucnost patologie jako disciplíny: Je nutný slovník
Ackerman A. B.
strany 4-5
PůVODNí čLáNKY
Akutní aortální syndromy
Šteiner I.
strany 7-11
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Význam mezibuněčného prostoru v biologii gliových nádorů mozku
Zámečník J., Vargová L., Kodet R., Syková E.
strany 12-18
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Nervová složka zralých cystických teratomů ovaria
Kohout A.
strany 18-28
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
„Acinic cell-like“ diferenciace v invazivním duktálním karcinomu a duktální hyperlázii mléčné žlázy – popis dvou případů
Kinkor Z., Skálová A.
strany 29-33
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Anaplastický karcinom štítné žlázy s chondrosarkomatózní komponentou
Laco J., Ryška A., Čelakovský P.
strany 34-37
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
HISTORIE PATOLOGIE
Sranda jako v márnici. Historky patologicko-anatomické pro potěšení pamětníků - 1. část
Stejskal J.
strany 38-40
JAKá JE VAšE DIAGNòZA?
Geierová M., Kučerová L.
strany 6, 41-42
OSTATNí SDěLENí
XXV. kongres IAP, 10.– 15.10. 2004, Brisbane, Austrálie
Michal M., Skálová A.
strany 43-44
Diskuse
Vácha P.
strana 45
JAK SE VáM LíBí?
Tomšová M.
strana 48

Zpět do archivu (na přehled čísel)

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu