ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Archiv čísel

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Česko-slovenská patologie

Duben 2005 - Ročník 41 - Číslo 2
strany: 49-82Obsah čísla

PůVODNí čLáNKY
Prognostické markery u ovariálního karcinomu – retrospektivní studie
Tomšová M., Melichar B., Sedláková I., Nová M.
strany 51-59
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Komentář k nové WHO klasifikaci nádorů slinných žláz
Skálová A., Michal M.
strany 60-65
PDF (Full text)Open Access
Mucinózní cystadenokarcinom ovaria s murálním uzlem anaplastického karcinomu a současný dlaždicobuněčný karcinom děložního hrdla
Tamiolakis D., Venizelos I., Nikolaidou S., Lambropoulou M., Bolioti S., Papadopoulos N.
strany 66-70
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Lymfoepiteliální cysta branchiogenního typu v terénu masivní amyloidózy štítné žlázy
Hornychová H., Ryška A.
strany 71-75
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
HISTORIE PATOLOGIE
Sranda jako v márnici. Historky patologicko-anatomické pro potěšení pamětníků – 2. část
Stejskal J.
strany 76-78
JAKá JE VAšE DIAGNòZA?
Křen L., Štěrba J. ml.
strany 59, 79
OSOBNí SDěLENí
Za profesorem MUDr. Zdeňkem Lojdou, DrSc.
Chrobák L.
strany 80-81
JAK SE VáM LíBí?
neznámý autor
strana 82

Zpět do archivu (na přehled čísel)

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu