ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Archiv čísel

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Česko-slovenská patologie

Červenec 2005 - Ročník 41 - Číslo 3
strany: 83-120Obsah čísla

PůVODNí čLáNKY
Imunohistochemická studie mechanismů apoptózy a proliferace ve sliznici tenkého střeva u celiakální sprue
Lísová S., Ehrmann J. , Kolek A., Sedláková E., Kolář Z.
strany 85-93
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Prsní žláza – vývoj a nádory
Turashvili G., Bouchal J., Burkadze G., Kolar Z.
strany 94-101
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Diferenciácia do tieňovitých buniek (“shadow cells”) v teratómoch semenníka. Popis dvoch prípadov
Zámečník M., Mukenšnábl P., Čuřík R., Michal M.
strany 102-106
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Cystitis emphysematosa, způsobená Clostridium perfringens – lokální infekce u nemocného s generalizovaným melanomem
Peychl L., Pomykal J., Hes O.
strany 107-110
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Adenomatoidný tumor pravej nadobličky: kazuistika
Koreň J., Čunderlík P.
strany 111-114
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Značení resekčních okrajů tkáně stříbřením
Feit J.
strany 115-117
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
JAKá JE VAšE DIAGNòZA?
Laco J.
strany 101, 118-119
JAK SE VáM LíBí?
Špaček J.
strana 120

Zpět do archivu (na přehled čísel)

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu