ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Archiv čísel

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Česko-slovenská patologie

Duben 2011 - Ročník 47 - Číslo 2
strany: 33-74Obsah čísla

EDITORIAL
Pokroky v hepatopatologii
Zámečník J.
strana 35
INTERVIEW
Vždy som bol a aj som optimistom
Plank L.
strana 36
MONITOR ANEB NEMěLO BY VáM UNIKNOUT, ŽE...
Autoři příspěvků: Campr V., Daum O., Dundr P., Dušková J., Ehrmann J., Hes O., Honsová E., Jirásek T., Laco J., Matěj R., Nenutil R., Rychlý B., Ryška A., Szépe P., Škapa P., Švajdler M., Veselý K.
strany 37-39, 43, 61, 71-74
PřEHLEDOVé čLáNKY
Jak v praxi zlepšit histopatologickou diagnostiku hepatocelulárního karcinomu
Honsová E., Lodererová A.
strany 40-43
Abstrakt
Virové hepatitidy na začátku 21. století – význam jaterní biopsie v kontextu rozvoje neinvazivních diagnostických metod a ve vztahu k moderní léčbě chronických virových hepatitid
Hobstová J., Vitouš A.
strany 44-49
Abstrakt Supplementa
Prague Hepatology Meeting 2010 – novinky z hepatopatologie
Ehrmann J.
strany 50-51
Abstrakt
JAKá JE VAšE DIAGNòZA?
Rychlý B.
strany 52-54
PůVODNí PRáCE
Fibrotizující cholestatická hepatitida – onemocnění nejen transplantovaných pacientů
Honsová E., Šperl J.
strany 55-58
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Pseudoangiomatózna stromálna hyperplasia s obrovskými viacjadrovými bunkami: lézia ženského prsníka bez asociácie s neurofibromatózou?
Zámečník M., Dubač V.
strany 59-61
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Imunohistochemická detekce 3-nitrotyrosinu vázaného na proteiny u zánětlivých myopatií
Zámečník J., Vytášek R., Vencovský J., Vilím V.
strany 62-65
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
INFORMACE
Histologický registr mamárních karcinomů - MAGISTER
Ryška A.
strana 66
HISTORIE PATOLOGIE
Patologie na území Ostravy v proměnách času
Dvořáčková J.
strany 67-68
OSOBNí SDěLENí
70-roční jubileum Doc. MUDr. Jaroslava Horáčka, CSc.
Koďousek R.
strana 69
Životní jubileum prof. Josefa Špačka
Šteiner I.
strana 70


eSupplementa


Zpět do archivu (na přehled čísel)

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu