ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Archiv čísel

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Česko-slovenská patologie

Červenec 2011 - Ročník 47 - Číslo 3
strany: 75-136Obsah čísla

EDITORIAL
Pokroky v hematopatologii
Zámečník J.
strana 77
INTERVIEW
Dobré nápady stejně jako dobré víno zrají dlouho
Skálová A.
strana 78
MONITOR ANEB NEMěLO BY VáM UNIKNOUT, ŽE...
Autoři příspěvků: Campr V., Daum O., Dundr P., Dušková J., Ehrmann J., Hes O., Honsová E., Jirásek T., Laco J., Matěj R., Nenutil R., Rychlý B., Ryška A., Szépe P., Škapa P., Švajdler M., Veselý K.
strany 79-81, 93, 121, 132-135
PREFACE
Hematopatologická diagnostika
Kodet R.
strany 82-83
PřEHLEDOVé čLáNKY
Histologická diagnostika Ph-negativních myeloproliferativních neoplázií
Campr V.
strany 84-93
Abstrakt
Maligní lymfomy aneb co očekává klinik od patologa?
Pytlík R.
strany 94-95
Abstrakt
Význam detekcie cyklínu D1 (a CD5) v diagnostike malígnych lymfómov iných než je lymfóm z plášťových buniek
Plank L.
strany 96-100
Abstrakt
Kvantitativní molekulární analýza u lymfomu z buněk pláště
Břízová H., Hilská I., Mrhalová M., Kodet R.
strany 101-105
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
PůVODNí PRáCE
Burkittův lymfom (BL): reklasifikace 39 lymfomů diagnostikovaných v minulosti jako BL nebo Burkitt-like lymfom s využitím imunohistochemie a fluorescenční in situ hybridizace
Kodet R., Mrhalová M., Stejskalová E., Kabíčková E.
strany 106-114
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Naše skúsenosti s vyšetrovaním JAK2 mutácií pacientov s myeloproliferatívnymi ochoreniami z trepanobioptického materiálu kostnej drene
Burjanivová T., Marcinek J., Minárik G., Lasabová Z., Szépe P., Balhárek T., Vaňochová A., Plank L.
strany 115-117
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Koincidence chronické lymfatické leukémie a karcinomu z Merkelových buněk: delece RB1 genu v obou nádorech
Mačák J., Dvořáčková J., Uvírová M., Kuglík P.
strany 118-121
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Leiomyóm maternice s amianthoid-like vláknami
Zámečník M., Kaščák P.
strany 125-127
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Glomus tumor žaludku – popis případu a přehled literatury
Bauerová L., Gabriš V., Honsová E., Povýšil C.
strany 128-129
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
DOPIS REDAKCI
Změny sliznice tlustého střeva po přípravě polyetylenglykolem jsou méně výrazné než po přípravě sodiumfosfátem
Chlumská A., Krekulová L., Mukenšnabl P., Zámečník M.
strany 130-131
PDF (Full text)Open Access
JAKá JE VAšE DIAGNòZA?
Flodr P.
strany 122-124


eSupplementa


Zpět do archivu (na přehled čísel)

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu