ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Archiv čísel

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Česko-slovenská patologie

Říjen 2011 - Ročník 47 - Číslo 4
strany: 137-202Obsah čísla

EDITORIAL
Terapeuticko-indikační patologie - "from bench to beside"
Zámečník J.
strana 139
INTERVIEW
Karcinom pankreatu je zatím smutnou kapitolou medicíny
Hermanová M.
strana 140
MONITOR ANEB NEMěLO BY VáM UNIKNOUT, ŽE...
Autoři příspěvků: Campr V., Daum O., Dundr P., Dušková J., Ehrmann J., Hes O., Honsová E., Jirásek T., Laco J., Matěj R., Nenutil R., Rychlý B., Ryška A., Szépe P., Škapa P., Švajdler M., Veselý K.
strany 141, 152, 158, 163, 167, 172, 188, 191
TERAPEUTICKO-INDIKAčNí PATOLOGIE - SCHéMA

strana 144
PřEHLEDOVé čLáNKY - TERAPEUTICKO-INDIKAčNí PATOLOGIE
Prediktivní diagnostika u karcinomu prsu
Ryška A., Hovorková E., Rozkoš T., Laco J.
strany 145-147
Abstrakt
Molekulární diagnostika gastrointestinálních stromálních tumorů ve vztahu k predikci terapeutické odpovědi na cílenou biologickou léčbu
Augustiňáková A., Kodet R.
strany 148-152
Abstrakt
Molekulární prediktory cílené anti-EGFR terapie u metastatického kolorektálního karcinomu
Fabian P., Berkovcová J.
strany 154-158
Abstrakt
Prediktivní diagnostika HER2 v adenokarcinomu žaludku
Daum O., Skálová A., Rozkoš, T., Laco J.
strany 160-163
Abstrakt
Cielená liečba melanómu: fakt alebo fikcia?
Švajdler M. ml., Rychlý B., Benický M.
strany 165-167
Abstrakt
Novinky v klasifikaci adenokarcinomů plic a potenciální prognostické a prediktivní faktory u nemalobuněčných plicních karcinomů
Škarda J., Überall I.,Tichý T., Matěj R.
strany 168-172
Abstrakt
Klinické registry jako nezbytná podpora personalizované medicíny
Brabec P., Dušek L.
strany 173-175
Abstrakt
JAKá JE VAšE DIAGNòZA?
Mačák J.
strany 176, 183
Supplementa
PůVODNí PRáCE
„Gigantický“ bazocelulárny karcinóm kože hlavy s intrakraniálnou propagáciou – kazuistika
Bartoš V., Adamicová K., Mačuga I., Pokorný D., Zacharová O., Péč M.
strany 178-182
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Akantolytický variant skvamózneho karcinómu prsnej žl'azy. Kazuistika a prehl'ad literatúry
Kajo K., Macháleková K., Kajo M., Žúbor P.
strany 184-188
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Intraperikardiální teratom jako příčina intrauterinního odumření – kazuistika
Skálová H., Povýšil C.
strany 189-191
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
PřEHLEDOVý čLáNEK
Carneyho komplex
Kacerovská D., Michal M., Šíma R., Grossmann P., Kazakov D.V.
strany 192-197
Abstrakt
DOPIS REDAKCI
Primárna sklerozujúca cholangitída
Gábriš V., Honsová E.
strany 198-199
PDF (Full text)Open Access
OSOBNí SDěLENí
Profesor Habanec osmdesátiletý
Lukáš Z., Feit J.
strana 202
K životnému jubileu prof. MUDr. Štefana Galbavého, DrSc.
Šidlo J.
strana 202

Zpět do archivu (na přehled čísel)

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu