ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Archiv čísel

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Česko-slovenská patologie

Leden 2012 - Ročník 48 - Číslo 1
strany: 1-56Obsah čísla

EDITORIAL
Gynekologické prekancerózy
Zámečník J.
strana 3
INTERVIEW
Některé endoskopické biopsie se dnes od cytoblokových vzorků zase tolik neliší
Dušková J.
strana 4
MONITOR ANEB NEMĊLO BY VÁM UNIKNOUT, ŽE...
Autoři příspěvků: Campr V., Daum O., Dundr P., Dušková J., Ehrmann J., Hes O., Honsová E., Jirásek T., Laco J., Matěj R., Nenutil R., Rychlý B., Ryška A., Szépe P., Škapa P., Švajdler M., Veselý K.
strany 5-8, 34, 38, 48, 53-55
PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY - GYNEKOLOGICKé PREKANCERòZY
Gynekologické prekancerózy z pohledu klinika dnes a zítra
Rob L., Robová H., Chmel R., Škapa P.
strany 9-14
Abstrakt
Prekancerózní léze vulvy
Škapa P., Robová H., Rob L., Zámečník J.
strany 15-21
Abstrakt
Co je nového v cytodiagnostice cervikálních prekanceróz?
Dušková J.
strany 22-29
Abstrakt
Prekancerózy endometria, děložní tuby a ovaria: přehled současné problematiky
Dundr P.
strany 30-34
Abstrakt
JAKÁ JE VAŠE DIAGNÓZA?
Švajdler M. ml., Bielek J., Benický M.
strany 35, 39
PŮVODNÍ PRÁCE
Neuroendokrinní adenom středouší s prorůstáním do zevního zvukovodu
Kacerovska D., Michal M., Cermak J., Kreuzberg B., Kazakov D.
strany 36-38
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Vaginálny myofibroblastóm so žliazkami exprimujúcimi mamárne a prostatické antigeny
Zámečník M., Sedláček T., Wallenfels I., Chlumská A.
strany 40-43
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Recidivujúci multifokálny leiomyosarkóm močového mechúra 22 rokov po liečbe bilaterálneho (hereditárneho) retinoblastómu: popis prípadu a prehlad literatúry
Švajdler M. Jr, Valanský L., Andrašina I., Ilenčíková D., Copáková L., Rychlý B., Piačková B.
strany 44-48
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Primární neuroendokrinní karcinom jater
Dvořáčková J., Mačák J., Fakhouri F., Horáček J., Plášek J.
strany 49-52
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
OSOBNí SDěLENí
IN MEMORIAM MUDr. Zdeňku Madákovi
Horáček J.
strana 55

Zpět do archivu (na přehled čísel)

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu