ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Archiv čísel

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Česko-slovenská patologie

Duben 2012 - Ročník 48 - Číslo 2
strany: 57-114Obsah čísla

EDITORIAL
Novinky v neuropatologii
Zámečník J.
strana 59
ZE SPOLEčNOSTI
Profesor Koďousek oceněn Zlatou medailí ČLS JEP
Zámečník J.
strana 60
MONITOR ANEB NEMěLO BY VáM UNIKNOUT, ŽE...
Autoři příspěvků: Campr V., Daum O., Dundr P., Dušková J., Ehrmann J., Hes O., Honsová E., Jirásek T., Laco J., Matěj R., Nenutil R., Rychlý B., Ryška A., Szépe P., Škapa P., Švajdler M., Veselý K.
strany 61,90,93,96,106,112
PřEHLEDOVé čLáNKY
Vybrané biomarkery primárnych nádorov centrálneho nervového systému: krátky prehľad
Švajdler M. ml., Rychlý B., Fröhlichová L., Grossmann P., Šteňo A., Pataky F.
strana 65
Abstrakt
Neuropatologická diagnostika v dětské onkologii pohledem klinika
Sumerauer D., Zápotocký M.
strana 72
Abstrakt
Neuropatologie farmakorezistentní epilepsie - strukturální podklad a mechanismy epileptogeneze
Zámečník J.
strana 76
Abstrakt
Neurodegenerativní onemocnění: přehled současné klasifikace a diagnostických neuropatologických kritérií
Matěj, R., Rusina R.
strana 83
Abstrakt Supplementa
PůVODNí PRáCE
Ganglioneuróm s perineurálnou diferenciáciou. Kazuistika
Zámečník M. , Chlumská A., Ondriaš F
strana 94
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Periferní neuropatie u Whippleovy choroby: Popis případu
Rusina R., Keller O., Šíma R., Zámečník J.
strana 97
Abstrakt PDF (Full text)Open Access Ke stažení: Rusina.Periferni_neuropatie_u_Whippleho_choroby.video.wmv
Mikropapilární uroteliální karcinom ureteru
Radulovic P., Štimac G., Kraus O., Krušlin B.
strana 100
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Smíšený myxoidní low grade endometriální stromální sarkom a hladkosvalový nádor dělohy. Popis případu
Dundr P., Fischerová D., Povýšil C., Cibula D.
strana 103
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
JAKá JE VAšE DIAGNòZA?
Nádory asociované s epilepsií
Hermanová M.
strana 91
KAPITOLY Z HISTORIE
José Juan Verocay, „el patólogo de Praga“ (ke 100. výročí jeho pražské habilitace)
Čech P.
strana 107
Abstrakt PDF (Full text)Open Access Supplementa


eSupplementa


Zpět do archivu (na přehled čísel)

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu