ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Archiv čísel

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Česko-slovenská patologie

Červenec 2012 - Ročník 48 - Číslo 3
strany: 115-168Obsah čísla

EDITORIAL
INTERVIEW
MONITOR ANEB NEMěLO BY VáM UNIKNOUT, ŽE...
PřEHLEDOVé čLáNKY
Melanocytární pseudotumory
Pock L.
strana 127
Abstrakt
Diferenciální diagnostika chronické pankreatitidy a duktálního adenokarcinomu pankreatu
Hermanová M., Lenz J.
strana 135
Abstrakt
Obrovskobuněčné léze kostí a jejich diferenciální diagnostika
Povýšil C.
strana 141
Abstrakt
Pseudotumory varlete a adnexálních testikulárních struktur
Hes O., Michal M.
strana 146
Abstrakt
PůVODNí PRáCE
Primární dlaždicobuněčný karcinom vagíny vzniklý na podkladě skvamózní inkluzní cysty zadní stěny vagíny – popis případu
Němejcová K., Dundr P., Povýšil C., Sláma J.
strana 153
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Sarkomatoidní (metaplastický) vřetenobuněčný karcinom prsu vznikající ve fyloidním tumoru s rozsáhlou skvamózní metaplázií – kazuistika a přehled literatury
Kinkor Z., Sticová E., Šach J., Richtera J., Skálová A.
strana 156
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Rozbor histopatologických pitevních nálezů u 8 pacientů s chřipkovou (H1N1) pneumonií
Skálová H., Povýšil C., Hofmanová J., Goldová B., Jakša R., Jandová K., Galko J.
strana 161
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
KRáTKé SDěLENí
Imunoexprese adiponektinového receptoru typu 1 v lidském střevě
Bronský J., Mitrová K., Nevoral J., Zámečník J.
strana 165
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
JAKá JE VAšE DIAGNòZA?
Patologie slinných žláz
Laco J.
strana 150
KAPITOLY Z HISTORIE
Historie a současnost tenkojehlové aspirační cytologie
Dvořáčková J., Uvírová M.
strana 167

Zpět do archivu (na přehled čísel)

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu