ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Archiv čísel

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Česko-slovenská patologie

Říjen 2012 - Ročník 48 - Číslo 4
strany: 169-222Obsah čísla

EDITORIAL
ZE ŽIVOTA SPOLEčNOSTI - INTERVIEW
MONITOR ANEB NEMěLO BY VáM UNIKNOUT, ŽE...

strany 174,183,209,214,222
TéMA: PSEUDOTUMORS AND MIMICKERS II.
Pleomorfní adenom slinných žláz: diagnostická úskalí a histologické nálezy budící podezření z malignity
Skálová A., Andrle P., Hostička L., Michal M.
strana 179
Abstrakt
Pseudotumory centrálního nervového systému
Zámečník J., Mrázková L.
strana 184
Abstrakt
Pseudotumory a imitátory malignity v patologii hlavy a krku
Michal M., Kacerovská D., Kazakov D.V., Skálová A.
strana 190
Abstrakt
Histiocytární nekrotizující lymfadenitida / Kikuchiho-Fujimotova choroba (HNL/K-F) a její diferenciální diagnostika: analýza 19 případů
Kodet R., Campr V., Kalinová M., Kamarádová K., Mrhalová M., Soukup J.
strana 198
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
PůVODNí PRáCE
Gliosarkóm s komponentou pripomínajúcou alveolárny rabdomyosarkóm: popis prípadu s doposial nepopísanou sarkómovou zložkou
Švajdler M. jr., Rychlý B., Gajdoš M., Pataky F., Fröhlichová L., Perry A.
strana 210
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Perineurálna diferenciácia v ganglioneurómoch. Súbor 8 prípadov s imunohistochemickou expresiou perineurálnych markerov
Zámečník M., Staník M., Chlumská A., Mukenšnabl P., Ondriaš F.
strana 215
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Expresia markeru p57 v diferenciálnej diagnostike kompletnej a parciálnej moly – korelácia s DNA analýzou
Čierna Z., Palkovič M., Danihel L. ml., Danihel L., Repiská V., Vojtaššák J., Korbel M.
strana 218
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
JAKá JE VAšE DIAGNòZA?
Kožní lymfoidní infiltráty
Kamarádová K.
strana 207
INFORMACE
Nový výbor SČP ČLS JEP

strana 173
Vyšetření HER-2/NEU u karcinomu prsu – závěry ze setkání pracovní skupiny patologů a onkologů 2012
Ryška A.
strana 206
OSOBNí SDěLENí
Profesor Andrej Böör sedemdesiatročný
Jurkovič I.
strana 222

Zpět do archivu (na přehled čísel)

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu