ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Archiv čísel

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Česko-slovenská patologie

Leden 2013 - Ročník 49 - Číslo 1
strany: 1-54Obsah čísla

EDITORIAL
INTERVIEW
MONITOR
24th European Congress of Pathology 2012, Praha
Škapa P., Daum O., Jirásek T., Matěj R., Laco J., Kamarádová K., Nenutil R., Ryška A., Dušková J., Veselý K., Zambo I., Ehrmann J., Honsová E., Hes O., Rychlý B., Staněk L.
strany 7,9,10,13,15,17,18,19,21,22,24,26,27,28
PůVODNí PRáCE
Možnosti průkazu biologicky relevantní papilomavirové infekce u maligních nádorů hlavy a krku v diagnostické patologii
Kašpírková J., Ondič O., Černá K., Skálová A.
strana 29
Abstrakt PDF (Full text)Open Access Supplementa
Dysplázie sliznice žaludku. Klinickopatologická studie 35 případů
Chlumská A., Mukenšnabl P., Waloschek T., Zámečník M.
strana 35
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Autofagické vakuolární myopatie – aneb co nás naučila diferenciální diagnostika vakuol ve svalové biopsii
Zámečník J., Dahmen R. A.
strana 39
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
TRENDY V MEDICíNě
Nanopatologie - nový vědecký obor. Minireview
Dvořáčková J., Bielniková H., Mačák J.
strana 46
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
KAPITOLY Z HISTORIE
Česká eponyma v patologii
Šteiner I.
strana 51
Abstrakt PDF (Full text)Open Access

Zpět do archivu (na přehled čísel)

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu