ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Archiv čísel

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Česko-slovenská patologie

Duben 2013 - Ročník 49 - Číslo 2
strany: 55-102Obsah čísla

EDITORIAL
INTERVIEW
MONITOR ANEB NEMěLO BY VáM UNIKNOUT, ŽE...
PřEHLEDOVý čLáNEK
Cytopatologie 2012: screening – vzdělávání – diagnostika. Hlavní témata 37. evropského cytologického kongresu: Dubrovník – Cavtat, Chorvatsko 30. 9. – 3. 10. 2012
Dušková J.
strana 67
Abstrakt
PůVODNí PRáCE
Lidské papilomaviry se neúčastní v etiopatogeneze nádorů slinných žláz
Skálová A., Kašpírková J., Andrle P., Hostička L., Vaněček T.
strana 72
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Subependymálny obrovskobunkový astrocytóm s atypickými klinickými a patologickými črtami: diagnostická pasca
Švajdler M. jr., Deák L., Rychlý B., Talarčík P., Fröhlichová L.
strana 76
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Primární velkobuněčný neuroendokrinní karcinom močového měchýře
Mačák J., Dundr P., Dvořáčková J., Buzrla P., Němec D.
strana 80
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Perineurióm podobný angiofibrómu. Kazuistika
Zámečník M., Mukenšnabl P., Chlumská A.
strana 86
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Nová zárodečná mutace v CYLD genu u slovenského pacienta s Brookeovým-Spieglerovým syndromem
Kacerovská D., Szep Z., Kollariková L., Vaněček T., Michal M., Daniš D., Kazakov D.
strana 89
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Nediagnostikovaná Whippleova choroba s letálnym koncom
Farkaš D., Švajdler M. ml., Farkašová Iannaccone S., Labaj P.
strana 95
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Difuzní idiopatická hyperplázie neuroendokrinních buněk: popis případu a přehled literatury
Dvořáčková J., Mačák J., Buzrla P.
strana 99
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
JAKá JE VAšE DIAGNòZA?
Matěj R.
strany 84, 93
OSOBNí SDěLENí

 

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Soudní lékařství

Duben 2013 - Ročník 58 - Číslo 2
strany: 15-33Obsah čísla

SLOVO šéFREDAKTORA
PůVODNí PRáCE
Separace spermií pomocí mikromanipulátoru z neobvyklého forenzního vzorku – kazuistika
Vlček D., Vaněk D., Mikeš J., Kováč M., Kállay D.
strana 16
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Využití trigonometrie v analýze krevních stop
Makovický P., Horáková P., Slavík P., Mošna F., Pokorná O.
strana 20
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Smrt potápěče v důsledku vzduchové embolie: dvě kazuistiky
Türkmen N., Akan O., Cetin S., Eren B., Gürses M.S., Gündogmus U.N.
strana 26
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Neobvyklý případ penetrujícího intrakraniálního poranění způsobeného nůžkami
Eren B., Cetin S., Türkmen N., Akan O., Gürses M.S., Gündogmus U.N.
strana 29
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Neobvyklý případ střelného poranění: kulka uvíznutá v jazyku
Cetin S., Eren B., Akan O., Türkmen N., Gürses M.S., Gündogmus U.N.
strana 31
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
OSOBNí SDěLENí

Zpět do archivu (na přehled čísel)

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu