ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Archiv čísel

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Česko-slovenská patologie

Červenec 2013 - Ročník 49 - Číslo 3
strany: 103-144Obsah čísla

EDITORIAL
INTERVIEW
MONITOR ANEB NEMěLO BY VáM UNIKNOUT, ŽE...
PREFACE
Úvod do molekulární patologie
Krsková L.
strana 114
PřEHLEDOVé čLáNKY
Polymerázová řetězová reakce: princip metody a využití v molekulární patologii
Staněk L.
strana 119
Abstrakt
Sekvenování – klasická metodika
Šedivcová M., Martínek P., Stehlík J., Grossmann P., Kašpírková J., Vaněček T.
strana 122
Abstrakt
Sekvenování nové generace
Froňková E
strana 129
Abstrakt
pŮVODNÍ PRÁCE
Endometrióza v mezotelovej cyste tunica vaginalis testis. Kazuistika
Zámečník M., Hošťáková D.
strana 134
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Nepravá výduť stěny žilního štěpu u pacienta s implantovaným MGuard typem koronárního stentu: kazuistické sdělení a popis mikroskopických změn
Jirásek T., Kočka V., Szarszoi O., Pirk J.
strana 137
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Obrovskobuněčná intersticiální pneumonie bez souvislosti s expozicí tvrdokovům
Krajsová B., Tichý T.
strana 141
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
DOPIS REDAKCI
Praktická poznámka pro elektronové mikroskopiky
Špaček J.
strana 144
PDF (Full text)Open Access

 

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Soudní lékařství

Červenec 2013 - Ročník 58 - Číslo 3
strany: 35-48Obsah čísla

PůVODNí PRáCE
Pohlavní rozdíly v ovlivnění jedince alkoholem
Komáreková I., Straka L., Novomeský F., Hejna P.
strana 36
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Úmrtí v důsledku arytmogenní dysplasie pravé komory srdeční: Kazuistika
Akan O., Cetin S., Eren B., Durak D., Türkmen N., Gündogmus UN.
strana 39
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Úrazové změny nitrohrudních orgánů vzniklé při externí mechanické kardiopulmonální resuscitaci. Kazuistiky
Kůdela M., Grossová I., Strejc P.
strana 42
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Náhlé úmrtí při vysokém odstupu věnčité tepny
Eren B., Türkmen N., Gündogmus UN.
strana 45
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
DOPIS REDAKCI
Signs of self-inflicted wounds; how accurate they are
Zamani N.
strana 47

Zpět do archivu (na přehled čísel)

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu