ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Archiv čísel

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Česko-slovenská patologie

Říjen 2013 - Ročník 49 - Číslo 4
strany: 103-152Obsah čísla

eDITORIAL
iNTERVIEW
mONITOR ANEB NEMěLO BY VáM UNIKNOUT, ŽE...
přEHLEDOVé čLáNKY - MOLEKULáRNí DIAGNOSTIKA
Fluorescenční in situ hybridizace na histologických řezech
Mrhalová M., Kodet R.
strana 114
Abstrakt
Laserová mikrodisekce a její praktické aplikace
Lužná P., Ehrmann J. Jr.
strana 123
Abstrakt
Imunofenotypizace průtokovou cytometrií v patologii
Manďáková P., Čandová J.
strana 126
Abstrakt
Minimální reziduální nemoc – možnosti detekce u hematologických i nehematologických malignit
Kalinová M.
strana 131
Abstrakt Supplementa
PůVODNí PRáCE
Mucinózny adenokarcinóm (neintestinálneho typu) vzniknutý v zrelom cystickom teratóme vaječníka – kazuistika
Kajo K., Masák L., Sorkovská D., Vallová M., Kajo M., Macháleková K., Hel'pianská L.
strana 141
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Eozinofilná dysplázia krčka maternice asociovaná s infekciou HPV 6 – kazuistika a prehl'ad literatúry
Ondič O., Kašpírková J., Ferko R.
strana 146
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
PřEHLEDOVý čLáNEK
Jak v praxi zlepšit bioptickou diagnostiku benigních lézí jater (adenom versus fokální nodulární hyperplazie)
Honsová E., Lodererová A., Gottfriedová H.
strana 149
Abstrakt

 

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Soudní lékařství

Říjen 2013 - Ročník 58 - Číslo 4
strany: 49-62Obsah čísla

PůVODNí PRáCE
Strelné poranenia spôsobené neletálnym strelivom na modeli ošípanej post-mortem
Jabrocký P., Pivko J., Vondráková M., Ťažký B.
strana 50
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Ruptura aneurysmatu arteriae vertebralis - popis případu
Türkmen N., Eren B., Fedakar R.
strana 55
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Smrt způsobená úrazovou píštělí mezi tracheou a truncus brachiocephalicus - popis případu
Türkmen N., Eren B., Senel B.
strana 57
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Xylen – užitečný marker požití toxických látek užívaných v zemědělství
Kinoshita H., Tanaka N., Jamal M., Kumihashi M., Tsutsui K., Ameno K.
strana 59
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Tupé poranění oblouku aorty u ženy cestující na předním sedadle automobilu
Türkmen N., Eren B., Aydin SA.
strana 61
Abstrakt PDF (Full text)Open Access

Zpět do archivu (na přehled čísel)

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu