ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Archiv čísel

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Česko-slovenská patologie

Leden 2014 - Ročník 50 - Číslo 1
strany: 1-52Obsah čísla

EDITORIAL
HISTORIE PATOLOGIE
50 let historie časopisu Česko-slovenská patologie
Zámečník J., Háček J.
strana 4
INTERVIEW
MONITOR
PřEHLEDOVé čLáNKY
Lynchův syndrom v rukách patologa
Daum O., Beneš Z., Hadravský L., et al.
strana 18
Abstrakt
Průkaz chromozomálních změn u nádorových onemocnění pomocí CGH, array-CGH a SNP array
Vosecká T., Musil Z., Vícha A.
strana 25
Abstrakt
Tkáňové kultury
Cipro Š., Groh T.
strana 30
Abstrakt
PůVODNí PRáCE
Granular cell varianta atypického fibroxantomu. Popis případu
Němejcová K., Dundr P.
strana 34
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Exprese aktivní kaspázy 3 u dětí a adolescentů s klasickým Hodgkinovým lymfomem
Čepelová M., Kamaradová K., Kabíčková E., et al.
strana 40
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Uterine tumors resembling ovarian sex cord tumors (UTROSCT) - popis případu s metastázou do lymfatické uzliny
Mačák J., Dundr P., Dvořáčková J., Klát J.
strana 45
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
DOPIS REDAKCI
Gynekomastie s pseudoangiomatózní hyperplázií a obrovskými mnohojadernými buňkami u pacienta bez neurofibromatózy
Zámečník M.
strana 50
PDF (Full text)Open Access
JAKá JE VAšE DIAGNòZA?
Fabián O.
strany 33,38

 

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Soudní lékařství

Leden 2014 - Ročník 59 - Číslo 1
strany: 1-12Obsah čísla

PůVODNí PRáCE
Časový profil hladin THC v krevním séru u rekreačních a chronických kuřáků marihuany po akutním užití drogy – implikace pro řízení motorových vozidel
Balíková M., Hložek T., Páleníček T., et al.
strana 2
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Postmortální devastace těla místní faunou venku, mimo uzavřené prostory
Feola A., Campilongo S., Della Pietra B.
strana 7
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Soudnělékařský pohled na atypická střelná poranění – popis případu
Gürses MS, Akan O, Eren B, Durak D, Türkmen N, Çetin S.
strana 10
Abstrakt PDF (Full text)Open Access

Zpět do archivu (na přehled čísel)

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu