ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Archiv čísel

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Česko-slovenská patologie

Leden 2015 - Ročník 51 - Číslo 1
strany: 1-52Obsah čísla

EDITORIAL
INTERVIEW
MONITOR ANEB NEMěLO BY VáM UNIKNOUT, ŽE...
PřEHLEDOVé čLáNKY
Patologické hodnocení vzorků kolorektálního karcinomu: pokročilé a časné léze
Resch A., Schneider N.I., Langner C.
strana 12
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Revoluce se odkládá na neurčito. WHO klasifikace nádorů prsu 2012: hlavní změny oproti 3. vydání (2003)
Nenutil R.
strana 23
Abstrakt
Naděje a úskalí molekulární klasifikace karcinomu prsu
Ryška A., Hovorková E., Sobande F., Rozkoš T., Laco J., Hornychová H.
strana 26
Abstrakt
Neurofibromatosis von Recklinghausen typ 1 (NF1) – klinický obraz a molekulárně-genetická diagnostika
Petrák B., Bendová Š., Lisý J., Kraus J., Zatrapa T., Glombová M., Zámečník J.
strana 34
Abstrakt
PůVODNí PRáCE
Malobuněčná varianta světlobuněčného sarkomu měkkých tkání napodobující Ewingův sarkom - kazuistika
Kinkor Z., Mečiarová I., Grossman P., Vaněček T., Švec A., Kokavec M.
strana 42
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Fibroadenom prsu s pleomorfními stromálními buňkami
Abid N., Kallel R., Ellouze S., Mellouli M., Gouiaa N., Mnif H., Boudawara T.
strana 48
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Čtyři bilaterální synchronní benigní a maligní nádory ledviny: kazuistika
Mustafa-Guguli A., Bacalja J., Šoipi Š., Spajić B., Kokić H., Krušlin B.
strana 50
Abstrakt PDF (Full text)Open Access

 

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Soudní lékařství

Leden 2015 - Ročník 60 - Číslo 1
strany: 1-12Obsah čísla

Experimentální bodné poranění
Hirt M., Vorel F., Zelený M.
strana 1
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Nekroptický případ hypoplázie/dysplázie mozku
Türkmen İnanir N., Eren F., Ural M.N., Eren B., Gürses M.S.
strana 4
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Pribudliny v alkoholických nápojoch a ich význam pre súdnolekárske posudzovanie opitosti
Straka Ľ., Janík M., Novomeský F., Komáreková I., Krajčovič J., Štuller F.
strana 7
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Kritéria pro jmenování znalců pro obor zdravotnictví odvětví soudní lékařství
Vojtíšek T.
strana 9
Abstrakt PDF (Full text)Open Access

Zpět do archivu (na přehled čísel)

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu