ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Archiv čísel

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Česko-slovenská patologie

Červenec 2015 - Ročník 51 - Číslo 3
strany: 101-144Obsah čísla

EDITORIAL
INTERVIEW
MONITOR ANEB NEMěLO BY VáM UNIKNOUT, ŽE...
PREFACE - TRANSPLANTAčNí PATOLOGIE I.
Úvod do problematiky transplantační patologie
Honsová E.
strana 109
POHLED KLINIKA
Transplantace ledviny z pohledu nefrologa
Viklický O.
strana 111
PřEHLEDOVé čLáNKY
Tubulo-intersticiální rejekce štěpů ledviny
Malušková J., Honsová E.
strana 113
Abstrakt
Humorální rejekce a aktualizace Banffské klasifikace 2013
Honsová E.
strana 116
Abstrakt
Infekce po transplantaci ledviny
Svobodová I., Honsová E.
strana 120
Abstrakt
PůVODNí PRáCE
“Shadow cell” diferenciácia v endometrioidných karcinómoch tela maternice. Jej častý výskyt a pozitivita na beta-katenín
Zámečník M., Bartoš P., Kaščák P.
strana 123
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Neuroendokrinní nádor prsu – metastáza či primární karcinom prsu? Kazuistika
Petrová M.
strana 128
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Melanocytární matrikom – kazuistika
Betlach J., Kohout A., Podhola M.
strana 133
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Adenom pylorických žlázek: histologické, imunohistochemické a molekulárně genetické zhodnocení 23 nádorů
Chlumská A., Waloschek T., Mukenšnabl P., Martínek P., Kašpírková J., Zámečník M.
strana 137
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
JAKá JE VAšE DIAGNòZA?
Švajdler M., Michal M., Kinkor Z.
strana 126

 

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Soudní lékařství

Červenec 2015 - Ročník 60 - Číslo 3
strany: 29-44Obsah čísla

Náhlá smrt při anomálii věnčité tepny asociované s přítomností rete Chiari
İnanır Türkmen N., Eren B., Gürses MS., Akan O., Eren F., Kanz F.
strana 30
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Určení tělních tekutin založené na analýze nukleových kyselin
Korabečná M.
strana 33
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Truncus arteriosus communis s prežívaním 46 rokov: kazuistika
Ginelliová A., Farkaš D., Farkašová Iannaccone S.
strana 37
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Test barvením pro snadnou identifikaci požitého povrchového aktivačního činidla
Kinoshita H., Tanaka N., Jamal M., Takakura A., Kumihashi M., Tobiume T., Tsutsui K., Ameno K..
strana 40
Abstrakt PDF (Full text)Open Access

Zpět do archivu (na přehled čísel)

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu