ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Archiv čísel

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Česko-slovenská patologie

Říjen 2015 - Ročník 51 - Číslo 4
strany: 145-204Obsah čísla

EDITORIAL
INTERVIEW
MONITOR ANEB NEMěLO BY VáM UNIKNOUT, ŽE...
PREFACE - TRANSPLANTAčNí PATOLOGIE II.
Transplantace jater z pohledu hepatologa
Trunečka P.
strana 155
Role patologa v programu transplantací jater
Honsová E.
strana 158
přEHLEDOVé čLáNKY - TRANSPLANTAčNí PATOLOGIE II.
Morfologie chirurgických komplikací v biopsiích jater časně po transplantaci
Honsová E.
strana 162
Abstrakt
Diagnostika rejekce v transplantovaných játrech
Sticová E., Honsová E.
strana 166
Abstrakt
Rekurence primárních chorob po transplantaci jater
Žampachová V., Honsová E.
strana 170
Abstrakt
Transplantace plic v České republice – z pohledu patologa
Chadimová M., Kodetová D., Lischke R., Šimonek J., Pozniak J., Pafko P
strana 175
Abstrakt
Biopsie renálních štěpů: průvodce spletitými detaily pro získání nejlepších výsledků
Nickeleit V.
strana 181
Abstrakt
Chirurgické techniky orgánových transplantací
Froněk J.
strana 187
Abstrakt
PŮVODNÍ PRÁCE
Periostální osteosarkom - osobní zkušenost s pěti případy
Kinkor Z., Šidlová H., Mečiarová I., Švec A., Švajdler M. ml., Vasovčák P., Kodet R., Matějovský Z., Straka L.
strana 193
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
přEHLEDOVý čLáNEK
Pitva mozku a míchy při diagnóze neurodegenerativního onemocnění – praktický postup pro optimalizaci vyšetření
Rohan Z., Matěj R.
strana 199
Abstrakt Supplementa

 

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Soudní lékařství

Říjen 2015 - Ročník 60 - Číslo 4
strany: 45-67Obsah čísla

Traumatická pseudoaneuryzma descendentnej torakálnej aorty riešená aortálnym stentgraftom s následnou fatálnou aortoezofageálnou fistulou
Farkaš D., Špak L‘., Švajdler M. ml., Farkašová Iannaccone S., Sihotský V., Kaťuchová J., Ginelliová A.
strana 46
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Arytmogenní ventrikulární kardiomyopatie
Tomášek P., Dohnalová P., Kubíková T., Králíčková M., Beran M., Tonar Z
strana 51
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Analýza krevních stříkanců na příkladech z praxe: Jsou výpočty po aplikaci parabolické trajektorie využitelné?
Makovický P., Matlach R., Pokorná O., Mošna F., Makovický P.
strana 57
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Traumatická asfyxie: Autoptická kazuistika
Türkmen N., Eren B., Erkol Z.
strana 66
Abstrakt PDF (Full text)Open Access

Zpět do archivu (na přehled čísel)

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu