ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Archiv čísel

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Česko-slovenská patologie

Duben 2016 - Ročník 52 - Číslo 2
strany: 65-118Obsah čísla

EDITORIAL
INTERVIEW
MONITOR ANEB NEMěLO BY VáM UNIKNOUT, ŽE...
PřEHLEDOVé čLáNKY
Histopatologické principy vyšetření intersticiálních plicních procesů
Matěj R., Nová M., Hornychová H.
strana 76
Abstrakt
Idiopatická plicní fibróza - problematika multidisciplinární diagnostiky a léčby ve světle nových poznatků
Vašáková M., Matěj R.
strana 85
Abstrakt
Diferenciální diagnostika granulomatózních procesů v plicích
Hornychová H., Nová M., Matěj R
strana 93
Abstrakt
Intersticiální plicní onemocnění asociovaná s kouřením
Nová M., Hornychová H., Matěj R.
strana 100
Abstrakt
PůVODNí PRáCE
Non-traumatická arteriovenózna malformácia sleziny s fatálnym krvácaním
Farkašová Iannaccone S., Farkaš D., Švajdler M. ml., Kaťuchová J., Vyhnálková V., Sihotský V.
strana 107
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Meningoteliální hamartom měkkých tkání hlavy
Gregová M., Dundr P.
strana 113
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
JAKá JE VAšE DIAGNòZA?

 

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Soudní lékařství

Duben 2016 - Ročník 61 - Číslo 2
strany: 13-26Obsah čísla

Poranění horní krční páteře
Ryba L., Cienciala J., Chaloupka R., Repko M., Vyskočil R.
strana 20
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Význam otoskopie v soudnělékařské diagnostice: prospektivní studie
Kučerová Š., Hejna P., Dobiáš M.
strana 14
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Pravostranný hemothorax z ruptury aneurysmatu abdominální aorty
Eren F., İnanır NT., Eren B., Şenel B., Fedakar R.
strana 18
Abstrakt PDF (Full text)Open Access

Zpět do archivu (na přehled čísel)

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu