ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Archiv čísel

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Česko-slovenská patologie

Červenec 2017 - Ročník 53 - Číslo 3
strany: 105-146Obsah čísla

eDITORIAL
iNTERVIEW
mONITOR ANEB NEMěLO BY VáM UNIKNOUT, ŽE...
pREFACE
Úvodné poznámky k tzv. revízii WHO klasifikácie nádorov krvotvorného a lymfatického tkaniva z r. 2016
Plank L., Balhárek T., Marcinek J.
strana 116
přEHLEDOVé čLáNKY
Zmeny WHO klasifikácie myeloidných neoplázií v kontexte revízie z roku 2016
Marcinek J., Balhárek T., Plank L.
strana 118
Abstrakt
Zmeny WHO klasifikácie lymfoidných neoplázií v kontexte revízie z roku 2016
Balhárek T., Marcinek J., Plank L.
strana 122
Abstrakt
půVODNí PRáCE
Izolovaná infekční endokarditida pulmonální chlopně: kazuistika
Hrudka J., Grussmannová M., Mandys V.
strana 129
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Uzlinová metastáza karcinomu z Merkelových buněk bez kožního primárního ložiska – kazuistické sdělení
Szabó A., Richter I., Frydrychová D., Saláková M., Jirásek T.
strana 135
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
jAKá JE VAšE DIAGNòZA?
Případ č. 1
Dubová M., Hadravská Š., Putzová M., Daum O.
strana 134
Případ č. 2
Bartoňová L., Fabián O., Škapa P., Mrázková H., Kodet R.
strana 142
KAPITOLY Z HISTORIE
Jan Jesenský – Jessenius (1566 - 1621)
Betlach J.
strana 140
DOPIS REDAKCI
Alternativní kontrastování pro elektronovou mikroskopii
Špaček J.
strana 143

 

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Soudní lékařství

Červenec 2017 - Ročník 62 - Číslo 3
strany: 29-38Obsah čísla

Onkologická tajemství zemřelých
Stoklásková K., Ďatko M., Daňková E., et al.
strana 30
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Súbežné vyšetrovanie krvi a alveolárneho vzduchu v diagnostike letálnych intoxikácií oxidom uhoľnatým
Bauer M., Bauerová J., Očko P., Šidlo J. .
strana 33
Abstrakt PDF (Full text)Open Access

Zpět do archivu (na přehled čísel)

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu