ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Archiv čísel

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Česko-slovenská patologie

Říjen 2010 - Ročník 46 - Číslo 4
strany: 79-116Obsah čísla

VODNíK
Šteiner I.
strana 81
PřEHLEDOVé čLáNKY
Systémová sklerozující choroba spojená s imunoglobuliny IgG4 - současné poznatky
Laco J.
strany 82-85
Abstrakt
Muir-Torre syndrom - fenotypická varianta Lynchova syndromu
Kacerovská D., Kazakov D.V., Černá K., Michal M. Jr., Hadravský L., Skálová A. Jr., Dostál J., Michal M.
strany 86-94
Abstrakt
Úloha molekulárnej biológie pri diagnostike a monitoringu karcinómu prostaty
Zummerová A., Böhmer D., Fillo J., Danihel L'., Repiská V.
strany 95-97
Abstrakt
Lymfatický systém: Novinky v morfologii a patologii
Kholová I.
strany 98-103
Abstrakt
PůVODNí čLáNKY
Dlhodobá dialyzačná liečba chronickej obličkovej nedostatočnosti sprevádzaná získanou cystickou chorobou obličiek a súčasnými prednádorovými zmenami a mnohopočetnými nádormi l'avej obličky
Böör A., Jurkovič I., Havierová Z., Kočan P.
strany 105-110
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Patolog by se neměl (nechat) tlačit do práce soudního lékaře
Matlach R.
strany 111-113
PDF (Full text)Open Access
JAKá JE VAšE DIAGNòZA?
Matějková A., Šteiner I.
strany 104, 114
JAK SE VáM LíBí?
Špaček J.
strana 116

Zpět do archivu (na přehled čísel)

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu