ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Archiv čísel

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Česko-slovenská patologie

Říjen 2017 - Ročník 53 - Číslo 4
strany: 147-190Obsah čísla

EDITORIAL
iNTERVIEW
mONITOR ANEB NEMěLO BY VáM UNIKNOUT, ŽE...
přEHLEDOVé čLáNKY
Molekulární patologie plicních karcinomů pro rutinní praxi – update 2017
Matěj R., Rohan Z., Němejcová K., Dundr P.
strana 159
Abstrakt
Molekulární mechanizmy primární a sekundární rezistence, molekulárně-genetické znaky a vlastnosti KIT/PDGFRA nemutovaných GIST
Kalfusová A., Kodet R.
strana 167
Abstrakt
PŮVODNÍ PRÁCE
Co nového v Ewing-like family aneb malobuněčné/kulatobuněčné sarkomy měkkých tkání a kostí s rearanží genů CIC a BCOR. Přehled problematiky a naše prvotní zkušenosti
Kinkor Z., Grossmann P., Dubová M., et al.
strana 175
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Hamartom ze zralých kardiomyocytů. Pitevní kazuistika
Hadravská Š., Dubová M., Miesbauerová M., et al.
strana 185
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
jAKá JE VAšE DIAGNòZA?
Případ č. 1
Fabián O., Chmelová R., Hromádka R., Kodet R.
strana 174
Případ č. 2
Dubová M., Daum O., Švajdler M., Salajka P., Fabián P., Babánková I.
strana 183

 

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Soudní lékařství

Říjen 2017 - Ročník 62 - Číslo 4
strany: 39-52Obsah čísla

Smrteľný prípad kombinovaného užitia benzodiazepínov a difenidínu
Kinoshita H., Tanaka N., Takakura A., et al.
strana 40
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Kombinovaná sebevražda požitím pyrethroidu a fatální sebepoškození ostrým předmětem
Karakasi M.V., Pavlidis P., Vasilikos E., Anestakis D., Raikos N.
strana 45
Abstrakt PDF (Full text)Open Access

Zpět do archivu (na přehled čísel)

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu