ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Archiv čísel

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Česko-slovenská patologie

Leden 2018 - Ročník 54 - Číslo 1
strany: 1-44Obsah čísla

EDITORIAL
INTERVIEW
MONITOR ANEB NEMěLO BY VáM UNIKNOUT, ŽE...
přEHLEDOVé čLáNKY
Prediktivní diagnostika u karcinomu prsu – co je nového pro rok 2018?
Ryška A.
strana 13
Abstrakt
Predikce odpovědi metastatického kolorektálního karcinomu na cílenou anti-EGFR léčbu
Fabian P., Němeček R.
strana 17
Abstrakt
Prediktivní diagnostika adenokarcinomu žaludku – stav v roce 2018
Daum O., Dubová M., Skálová A., Rozkoš T., Laco J.
strana 23
Abstrakt
Hodnocení zánětlivé infiltrace (tumor infiltrujících lymfocytů – TIL) u maligního melanomu
Dundr P., Němejcová K., Bártů M., Tichá I., Jakša R.
strana 27
Abstrakt
půVODNí PRáCE
Dediferencovaný karcinom ovaria – kazuistika
Němejcová K., Rosmusová J., Bártů M., Matěj R., Dundr P.
strana 33
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Nefunkční karcinom parathyroidey v terénu parathyreomatózy. Kazuistika
Bartoňová L., Campr V., Chmelová R., Taudy M., Kodet R.
strana 37
Abstrakt PDF (Full text)Open Access

 

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Soudní lékařství

Leden 2018 - Ročník 63 - Číslo 1
strany: 1-12Obsah čísla

Možnosti praktického využitia neinvazívnych zobrazovacích metód vo forenznej medicíne so zameraním na forenznú antropológiu
Marcinková M., Straka L., Novomeský F., Janík M., Štuller F., Krajčovič J.
strana 2
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Úmrtia vo vysokohorskom teréne na území Vysokých Tatier
Bajaj J., Hamerlik L., Niezňanský S., Gavel A., Zajac H.
strana 6
Abstrakt PDF (Full text)Open Access

Zpět do archivu (na přehled čísel)

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu