ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Archiv čísel

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Česko-slovenská patologie

Duben 2018 - Ročník 54 - Číslo 2
strany: 45-92Obsah čísla

EDITORIAL
INTERVIEW
MONITOR ANEB NEMěLO BY VáM UNIKNOUT, ŽE...
PřEHLEDOVé čLáNKY
Peroperačná biopsia: história, indikácie, kontraindikácie a kontrola kvality
Švajdler M, Švajdler P
strana 58
Abstrakt
Peroperačné vyšetrenie pankreasu, žlčníka, extrahepatálnych žlčových ciest, pečene a gastrointestinálneho traktu
Švajdler P., Daum O., Dubová M., Šašková B., Rychlý B., Švajdler M.
strana 63
Abstrakt
Peroperační biopsie oblasti hlavy a krku, štítné žlázy a příštitných tělísek, měkkých tkání a kostí a urogenitálního traktu
Laco J., Daum O., Zambo I., Ondič O., Švajdler M.
strana 72
Abstrakt
PůVODNí PRáCE
Dysplazie a adenokarcinom jícnu: studie dvojité exprese intestinálních a gastrických markerů
Chlumská A., Mukenšnabl P., Waloschek T., Zámečník M.
strana 81
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Výsledky morfologické depistáže Lynchova syndromu v období 2013-2016
Dušek M., Hadravský L., Stehlík J., et al.
strana 86
Abstrakt PDF (Full text)Open Access

 

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Soudní lékařství

Duben 2018 - Ročník 63 - Číslo 2
strany: 13-23Obsah čísla

Alkohol v cestnej premávke: súdno-lekárske aspekty problému
Štiak P., Straka Ľ.
strana 14
Abstrakt PDF (Full text)Open Access

Zpět do archivu (na přehled čísel)

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu