ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Archiv čísel

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Česko-slovenská patologie

Červenec 2018 - Ročník 54 - Číslo 3
strany: 95-151Obsah čísla

EDITORIAL
iNTERVIEW
mONITOR ANEB NEMěLO BY VáM UNIKNOUT, ŽE...
přEHLEDOVé čLáNKY
Peroperační biopsie v gynekopatologii
Škapa P., Pluta M.
strana 105
Abstrakt
Peroperačná diagnostika nádorov centrálného nervového systému
Švajdler M., Rychlý B., Zámečník J., Švajdler P.
strana 119
Abstrakt
Peroperační biopsie plíce, pleury a mediastina: Retrospektivní analýza 5 let praktických zkušeností a přehled literatury
Mouchová Z., Rosová B., Matěj R.
strana 127
Abstrakt
půVODNí PRáCE
Metody detekce molekulárních prognostických a prediktivních markerů v diagnostice adenoidně cystického karcinomu slinných žláz
Šteiner P., Pavelka J., Vaněček T., Miesbauerová M., Skálová A.
strana 132
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Klinicko-patologická analýza dôkazu ligandy proteínu 1 programovanej smrtiv nádorových bunkách 325 pacientov s nemalobunkovým karcinómom pľúc: Prediktívny a potenciálny prognostický význam
Farkašová A., Tancoš V., Kviatkovská Z., et al.
strana 137
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Aberantní axilární tkáň mléčné žlázy s pseudoangiomatózní stromální hyperplázií u muže
Val-Bernal JF., Celeiro-Muñoz C., Linares E., Gallardo E., García-Somacarrera E.
strana 143
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
kAPITOLY Z HISTORIE
JOSE VEROCAY - “Pražský patolog”
Bologna-Molina R., Vigil-Bastitta G., Pereira-Prado V., Elola-Verocay L.
strana 147
Abstrakt PDF (Full text)Open Access

 

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Soudní lékařství

Červenec 2018 - Ročník 63 - Číslo 3
strany: 24-32Obsah čísla

Akútna progresia traumatického infratentoriálneho subdurálneho hematómu do spinálneho subdurálneho priestoru
Farkašová Iannaccone S., Ginelliová A., Šantová I.
strana 25
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Pitva – pádný důvod setkávání soudních lékařů a orgánů činných v trestním řízení
Šafr M., Ublová M.
strana 29
Stanovisko České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně k problematice znalců přibíraných k prohlídce a pitvě mrtvoly v trestním řízení
Výbor České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP
strana 31
6. česko-slovenský sjezd soudního lékařství s mezinárodní účastí
Stoklásková K.
strana 32

Zpět do archivu (na přehled čísel)

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu