ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Archiv čísel

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Česko-slovenská patologie

Říjen 2018 - Ročník 54 - Číslo 4
strany: 151-204Obsah čísla

eDITORIAL
iNTERVIEW
mONITOR ANEB NEMěLO BY VáM UNIKNOUT, ŽE...
pREFACE
Moderní cytopatologie
Dušková J.
strana 162
Negynekologická cytologie – návod na přežití
Ondič O.
strana 163
PřEHLEDOVé čLáNKY
Karcinom děložního hrdla v ČR a možnosti jeho prevence
Kinkorová Luňáčková I., Májek O.
strana 164
Abstrakt
Molekulárně genetické metody ve skríningu karcinomu děložního hrdla
Černá K., Němcová J.
strana 169
Abstrakt
Cytologie výpotků v coelomových dutinách
Dušková J.
strana 175
Abstrakt
půVODNí PRáCE
Hyalinizující trabekulární tumor štítné žlázy s transkapsulární invazí: kazuistika
Pokorová Š., Zambo I.
strana 191
PDF (Full text)Open Access
Intravaskulární fasciitida vedoucí k disekci aorty. Kazuistika
Bártů M., Dundr P., Němejcová K., Prokopová P., Zambo I., Černý Š.
strana 196
PDF (Full text)Open Access
JAKá JE VAšE DIAGNòZA?
Válková M., Kašparová P., Adamkov J., Krůpa P.
strany 195,201
KAPITOLY Z HISTORIE
Setkání profesora Antonína Fingerlanda s budoucím nositelem Nobelovy ceny Dr. Danielem Carletonem Gajduskem v Antverpách v roce 1959
Betlach J.
strana 200

 

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Soudní lékařství

Říjen 2018 - Ročník 63 - Číslo 4
strany: 33-42Obsah čísla

Krev není voda: Fyzikální limity analýzy krevních stříkanců
Šrámek J.
strana 34
PDF (Full text)Open Access
Dopravní úrazy 2018
Ďatko M.
strana 39
24th Congress of the International Academy of Legal Medicine
Šidlo J.
strana 40
26th International Meeting on Forensic Medicine Alpe – Adria – Pannonia
Šidlo J.
strana 41
27. Frühjahrstagung der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin (Region Süd) & 48. Treffen der Oberrheinischen Rechtsmediziner
Šidlo J.
strana 42

Zpět do archivu (na přehled čísel)

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu