ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Archiv čísel

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Česko-slovenská patologie

Leden 2019 - Ročník 55 - Číslo 1
strany: 1-68Obsah čísla

EDITORIAL
INTERVIEW
MONITOR ANEB NEMěLO BY VáM UNIKNOUT, ŽE...
PřEHLEDOVé čLáNKY
Aktuální otázky tenkojehlové aspirační biopsie štítné žlázy
Dušková J.
strana 13
Abstrakt
Pneumologická cytodiagnostika – state of the art 2019
Čapková L., Galgonková P.
strana 24
Abstrakt
Aktuální pohled na močovou cytologii: Co přináší Pařížská klasifikace?
Pivovarčíková K., Pitra T., Hes O.
strana 34
Abstrakt
PůVODNí PRáCE
Primární maligní obrovskobuněčný nádor pažní kosti mikroskopicky napodobující chondroblastom – kazuistika
Kinkor Z., Grossmann P., Špůrková Z., Věcková Z., Matějovský Z.
strana 42
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Noonanovej syndróm z pohľadu fetopatológa
Stupková T., Ježová M., Matyášová M., Vlašín P.
strana 48
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Imunohistochemická diagnostika morbus Hirschsprung pomocí kalretininu
Ježová M., Souček O., Tůma J.
strana 53
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
JAKá JE VAšE DIAGNòZA?
Švajdler M., Rychlý P., Švajdler P.
strany 60,66
RESIDENT'S SHORT REVIEW
Nový systém pro sjednocené hodnocení tenkojehlových aspiračních cytologií slinných žláz: Co nového přinesl „tzv. Milánský systém reportování“ do cytodiagnostiky lézí slinných žláz?
Miesbauerová M., Kholová I., Skálová A.
strana 61
Abstrakt PDF (Full text)Open Access

 

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Soudní lékařství

Leden 2019 - Ročník 64 - Číslo 1
strany: 1-12Obsah čísla

Neobvyklý mechanizmus vzniku poranenia pri samovražednom skoku z výšky
Šidlo J., Kováč P., Očko P., Mikuláš Ľ., Šikuta J.
strana 2
Abstrakt PDF (Full text)Open Access
Forenzní aspekty komunikace s pacientem a pozůstalými v terénní praxi
Kaniok R., Novomeský F., Kanioková Veselá P.
strana 5
Abstrakt PDF (Full text)Open Access

Zpět do archivu (na přehled čísel)

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu